Firma info Midt.dk ApS

 

Persondatapolitik


Generelle bestemmelser

Denne politik, omhandler vores generelle behandling af personoplysninger og beskriver hvordan Midt.dk indsamler og behandler oplysninger om dig.

Denne persondatapolitik gælder kun for privatkunder.

Persondatapolitikken finder dog også anvendelse for erhvervskunder hvis vi i den forbindelse behandler personoplysninger.

Denne persondatapolitik gælder for alle personoplysninger, du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside.

Midt.dk er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig. Al henvendelse til os skal ske igennem de kontaktoplysninger som du finder længere nede på siden.

Indsamling af personoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler vi

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks hvilken browser du bruger, hvilke søgeord du bruger på hjemmesiden og din IP-adresse.

Når du køber noget på vores hjemmeside, registrerer vi derudover følgende: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt oplysninger om, hvilke produkter du køber. 

Hvilke formål tjener personoplysningerne?

Personoplysninger benytter vi til at kunne levere de købte produkter til dig, for at kunne opfylde vores bogføringsmæssige forpligtelser og for at kunne opfylde vores reklamationsforpligtelser. 

Hvad er grundlaget for behandlingen?

Indsamlingen af personoplysninger, er nødvendig for at vi kan opfylde den med dig indgåede købsaftale.

Hvor lagres dine personoplysninger

Personoplysninger lagres på vores sikre servere.

Hvordan indsamles dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamles ved gennemførelse af køb eller ved aktivt at bede om at få oprettet en kundekonto. 

Brug af databehandlere og dataansvarlige

Vi benytter os af ekstern virksomhed til at gennemføre kortbetalinger, dette bliver varetaget af dandomain.dk.
Til transport af varer bruger vi flere forskellige transportører bl.a. gls.dk og dao365.dk.

Dine rettigheder

Vi ønsker at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine personoplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Dokumentation

Som led i vores bestræbelser på at højne det generelle datasikkerhedsniveau kræver vi dokumentation, før vi behandler en henvendelse, hvori du gør brug af de nævnte rettigheder. 

Ved henvendelse til os om sletning af persondata vil du skulle igennem en identifikationsproces, før personoplysningerne slettes. Dette indebærer, at der vil blive tilsendt et pdf dokument, som du bedes underskrive personligt og derefter returnere enten i fysisk form eller som indscannet dokument. 

Det indscannede dokument sendes til info@midt.dk eller du kan sende et fysisk underskrevet dokument til nedenstående adresse:

Midt.dk Aps
Rosenparken 76
8881 Thorsø
Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at oplyse, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål de tjener samt hvilke databehandlere, vi i forbindelse med behandlingen benytter.

Denne ret kan bruges ved at sende en mail til info@midt.dk.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger vi har registreret om dig, kan du rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive rettet. 

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet af os. I det omfang dine oplysninger er nødvendige, eksempelvis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du køber et produkt af os.

Retten til indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis du har særlige grunde hertil. 

Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger. 

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata

Personoplysninger, som vi registrerer om dig igennem vores hjemmeside, opbevares som udgangspunkt i 5 år efter du har lavet sidste køb. Såfremt der ikke er aktivitet på kontoen i 5 år bliver alle oplysninger på dette kundenummer slettet. Ved aktivitet menes, at der bliver foretaget et køb, eller andet der gør at vi udsteder en faktura eller kreditnota.

Alle fakturaer og kreditnotaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven.

Datasikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

I forbindelse med implementeringen af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi fastsat retningslinjer for, hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, således at kun de medarbejdere, der nødvendigvis må tilgå dine data, har adgang til disse.

Cookies

Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie. Rent teknisk kan "Cookies" deles op i to typer. Den ene type kaldes "Sessioncookies" den er til for at holde styr på, hvad du f.eks. har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på hjemmesiden, den gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din web-browser og det er udelukkende denne type vi bruger.


Kontaktoplysninger

Midt.dk ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, kan du kontakte:

Midt.dk Aps
Rosenparken 76
8881 Thorsø
Telefon: 52244886
E-mail: info@midt.dk


Kontakt:
Midt.dk ApS
Håndværkervej 10
8881 Thorsø
CVR: 30922700
E-mail: info@midt.dk
Du kan betale med
 Visa og Visa/Dankort
 Mastercard
 Maestro

Support:
Reklamation
Returret
Track & Trace
Returlabel

Om os:
Handelsbetingelser
Persondatapolitik
Kontakt
Afhentning